Sterling Bank faq
Sterling Bank faq

Ito ay isang savings account para sa mga Pilipino na ibig simulan makaipon sa bangko kahit sa maliit na halaga lamang.

Kailangan lamang mag-present ng isang valid ID at paunang deposito ng PhP100 para makapa-bukas ng Solo Basic Savings Account.

Ikaw ay makakakuha ng libreng passbook na maaari mong gamitin sa iyong mga over- the-counter na transaksyon sa bangko. Ito ay iyong magagamit sa pag-monitor ng iyong savings.

Hindi kailangan mag-maintain ng balanse para sa iyong Solo Basic Savings Account kaya pag-iipon ay ayon lang sa iyong kayang itabi.

Ito ay may kinikitang interest rate per annum na 0.5% na papapasok sa iyong Solo Basic Savings account tuwing pagkatapos ng buwan.

Pumunta lamang sa kahit saang Sterling Bank of Asia branch para mag-deposit sa iyong account.

Maaari kang mag-withdraw nang kahit magkanong halaga na pasok sa balance ng iyong bank account sa kahit saang Sterling Bank of Asia branch na malapit sa iyo.

  • Tumawag sa Customer Service Helplines +632 8721 6000 and +632 8672-6300
  • Mag-email sa customer.service@sterlingbankasia.com
  • Sa kahit saan man Sterling Bank of Asia branch na malapit sa iyo.